לעמוד הראשי לעמוד הראשי יג המידות ומקורות פנימיים דוגמאות לקשר בין המידה לדין הנלמד דוגמאות לקשר במידות אחרות מקורות לקשר בין המידה לדין הנלמד ממנה כללי לימוד לי גולשים כותבים צור קשר לאתר ישיבת מעלות
   בס"ד

   דוגמאות לקשר שבין הדין למידה שבה הוא נלמד במידות אחרות


   הלימודים המופיעים בעמוד זה הם דוגמאות לקשר שבין הלימוד למידה שבה הוא נלמד. המידות המופיעות בעמוד זה אינן מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן.
   לצד כל דוגמא צוין בצבע חום מהי המידה שנלמדה.


   ירושלמי ראש השנה פ"ד (ה"ח) - סדור שנחלק ודבר שהוא מיוחד במקומו
   קידושין ס"ח (ע"א) - היקש
   בבא קמא ג' (ע"ב) - היקש