לעמוד הראשי לעמוד הראשי יג המידות ומקורות פנימיים דוגמאות לקשר בין המידה לדין הנלמד דוגמאות לקשר במידות אחרות מקורות לקשר בין המידה לדין הנלמד ממנה כללי לימוד לי גולשים כותבים צור קשר לאתר ישיבת מעלות
   בס"ד

   מבוא למידות מבוא למידות כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, כלל הצריך לפרט


   מבוא למידות כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, כלל הצריך לפרט
   בכלל ופרט, הכלל בונה את הפרטים. המגמה היא הפרטים. על כן הכלל נבחן במציאות מעל הפרטים (דוגמת קרבן פסח), והפרט הוא כשלעצמו, מבטא את הכלל במציאות המעשית. כיון שהפרט הוא המגמה אין לך אלו מה שבפרט.
   בפרט וכלל, הפרטים בונים את הכלל. המגמה היא הכלל הנוצר מפרטים. על כן הכלל נבחן כמציאות הכוללת את הפרטים (דוגמת ציבור לענין פר העלם דבר של ציבור). כיון שהכלל הוא המגמה בא להוסיף אל הפרט את כל הפרטים.
   אף שבשניהם הפרט הוא המלכות המפרטת והכלל הוא תפארת, מכל מקום כל כלל נבחן בדרכו שלו. בכלל ופרט הכלל מעל הפרטים ובפרט וכלל הכלל הוא אוסף הפרטים.
   הכל נידון בערכין הכל יחסי.
   בכלל ופרט וכלל, הכלל הראשון הוא תפארת הנמצאת מעל הפרטים והכלל השני הוא יסוד, שכשהוא בא מן תפארת הרי שהוא כלל האוסף כל הפרטים. המלכות עולה למעלה מן היסוד, לשכון כבוד במקום כללי. אף שהמלכות כשלעצמה מפרטת היא ומביאה לידי ביטוי את הפרטים, מכל מקום בהיותה למעלה מן היסוד נעשית היא כמעין המתגבר להיות "כעין הפרט".
   מחד, הכלל הראשון בונה את הפרט, ומבחינה זו הפרט הוא המגמה וראוי היה להיות רק מה שבפרט. אלא שבמידה זו של כלל ופרט וכלל, אף הכלל (השני) הוא המגמה וראוי היה להוסיף כל הפרטים הנאספים אל הכלל.
   הפרט במידה זו מכריע בין ת"ת ליסוד. תכונתו כפרט הצריכה להתבטא בהיותו מבטא את הכלל, ותכונתו הכללית לחבר ולאסוף הפרטים אף היא צריכה להתבטא בהיותו גם בונה הכלל השני. על כן הפרט נעשה לכעין הפרט. הוא נשאר פרט, אלא שנעשה כמעיין הנובע ומרחיב הפרטים לכל מה שהוא כעין הפרט. זו היא מידת כלליותו הנובעת מהיותו במקום כללי מעל היסוד. התפרטות במגמה כללית.
   יש ועולה המלכות אף למעלה מן הכלל העליון - התפארת - להיות עטרה על ראשו. אז אין הכלל יכול להופיע במציאות כשלעצמו וצריך הוא הפרט שיביא אותו לידי גילוי במציאות.