לעמוד הראשי לעמוד הראשי יג המידות ומקורות פנימיים דוגמאות לקשר בין המידה לדין הנלמד דוגמאות לקשר במידות אחרות מקורות לקשר בין המידה לדין הנלמד ממנה כללי לימוד לי גולשים כותבים צור קשר לאתר ישיבת מעלות
   בס"ד

   הרחבת נוספת לביאור האר"י הנהגת קל וחומר - דין ורחמים


   הנהגת קל וחומר - דין ורחמים   זהר יתרו דף פ:

   "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים", מאי כנפי נשרים... מה נשר אשתכח ברחמי על בנוי ודינא לגבי אחרנין כך קודשא בריך הוא אשתכח ברחמי לגבי ישראל ודינא לגבי עמין עעכו"ם

   נראה שמדקדק בפסוק "אשר עשיתי למצרים" ואח"כ "ואשא אתכם על כנפי נשרים" משמע שיש כאן הנהגה כלפי מצרים והנהגה אחרת לישראל.
   הנהגה זו מצויה בנשר שמתנהג ברחמים על בניו ובדין על אחרים. זו הנהגה מיוחדת לנהוג עם חלק בדין וחלק ברחמים. האר"י מכנה הנהגה זו כהנהגת קל וחומר.