בס"דמיטב הארץ

"מיטב הארץ" - כללי לימוד ושיעורים לאורה של תורה ארץ ישראל

מאת הרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת מעלות


בספר זה מוצגים דרכים וכיווני מחשבה בדרכי לימוד הגמרא לאורה של "תורת ארץ ישראל", בדרכה של הישיבה.
הספר מורכב משני חלקים.
בחלקו הראשון - כללים - מובאים י"ט דרכים לעומקה ופנימיותה של סוגיא.
בחלקו השני - פרטים - מובאים ע"א שיעורים השואפים ליישם את הכללים בתוך סוגיות מהש"ס.

הספר הוא נסיון יחודי ללימוד גמרא בדרכה של תורת ארץ ישראל.
הספר נותן ללומד כלים לניתוח הסוגיא ולהעמקה בה.
כללי הלימוד שבספר מודגמים ומיושמים בסוגיות שונות, והלומד רוכש את היכולת ליישם את הכללים בלימודו האישי.


בספר 610 עמודים. כריכה קשה. מחיר: 55 ש"ח (+ 10 ש"ח תוספת משלוח).

לרכישת הספר ניתן לשלוח אלינו הודעה בטופס המצ"ב.
לספרים נוספים בהוצאת "זהב הארץ" - ישיבת מעלות לחץ כאן