מדרש
בראשית רבה
פרשה יט
ב' טבת תשע"ח

סימן ד / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר