מדרש
בראשית רבה
פרשה יט
ט' טבת תשע"ח

סימן ה / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר