מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
י' שבט תשס''ט

פסקה כ - ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה - הכח לשנות / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר