מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
כ''ד שבט תשס''ט

פסקה כא - העשיר והעני / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר