מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
א' אדר תשס''ט

פסקה כב - ושמחתם בשמחתי זו שמחה של תורה / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר