מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
ח' אדר תשס''ט

פסקה כב - כיצד זוכים לאריכות ימים? / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר