מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
כ''א אדר תשס''ט

פסקאות כה - כו - אל תרשע הרבה / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר