מדרש
בראשית רבה
פרשה א
ט"ו סיוון תשע"ב

מדרש י"ג - תנא רבי שמעון / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר