מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
כ''ט אדר תשס''ט

פסקה כז - כוחות התוהו וכוחות התקון / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר