מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
כ''ח ניסן תשס''ט

פסקה לד - כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר