מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
י''ב אייר תשס''ט

פסקה לה - ''כל זה ניסיתי בחכמה'' - חשיבות הגבולות בחיים / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר