מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
כ''ט סיוון תשס''ח

פסקה א / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר