מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
ל' סיוון תשס''ח

פסקה ב / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר