מדרש
בראשית רבה
פרשה כ
א' חשוון תשע"ט

סימן ח' - מקור החטא, התהליך והתכלית / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר