מדרש
בראשית רבה
פרשה כב
כ"ד אייר תשע"ט

סימן ח' - איזהו גיבור / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר