מדרש
בראשית רבה
פרשה כב
ב' סיוון תשע"ט

סימנים ח' וט' / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר