מדרש
בראשית רבה
פרשה כב
ל' סיוון תשע"ט

סימן יב - מהות אות קין והסיבה להתייחסות ה' אליו / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר