מדרש
בראשית רבה
פרשה כב
ז' תמוז תשע"ט

סימן י"ג - יציאה מלפני ה' / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר