מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
ל' תשרי תשס''ט

פסקה יב - טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר