מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
ז' חשון תשס''ט

פסקה יג - כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם זה הבל / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר