מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
כ''א חשון תשס''ט

פסקה יד - כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר