מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
כ''ח חשון תשס''ט

פסקה טז - טוב אחרית דבר מראשיתו / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר