מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
ו' כסלו תשס''ט

פסקה טז - טוב ארך רוח מגבה רוח / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר