מדרש
קהלת רבה
פרשה ז
ב' תמוז תשס''ט

פסקא כח - פירוש מפתיע לפסוק אחת מאלף מצאתי / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר