בס"ד

שיעורים

 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה כח - מהיכן מגיעים החשבונות הרבים של בני אדם / הרב ויצמן | ט' תמוז תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקא כח - פירוש מפתיע לפסוק אחת מאלף מצאתי / הרב ויצמן | ב' תמוז תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקא כז - גם מסע של אלפי קילומטרים מתחיל בצעד קטן / הרב ויצמן | כ''ה סיוון תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה לט - שליטה בחומר / הרב ויצמן | י''ח סיוון תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | אשה רעה יותר מכולם / הרב ויצמן | יא' סיוון תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה כו - האם יש אשה רעה? / הרב ויצמן | ד' סיוון תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה לו - הסתכל בתורה וברא עולם / הרב ויצמן | כ''ו אייר תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה לו - החיים כמשל / הרב ויצמן | י''ח אייר תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה לה - ''כל זה ניסיתי בחכמה'' - חשיבות הגבולות בחיים / הרב ויצמן | י''ב אייר תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה לד - כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא / הרב ויצמן | כ''ח ניסן תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה כז - כוחות התוהו וכוחות התקון / הרב ויצמן | כ''ט אדר תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקאות כה - כו - אל תרשע הרבה / הרב ויצמן | כ''א אדר תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה כג - חשיבות האיזונים בחיים / הרב ויצמן | ט''ו אדר תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה כב - כיצד זוכים לאריכות ימים? / הרב ויצמן | ח' אדר תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה כב - ושמחתם בשמחתי זו שמחה של תורה / הרב ויצמן | א' אדר תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה כא - העשיר והעני / הרב ויצמן | כ''ד שבט תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה כ - ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה - הכח לשנות / הרב ויצמן | י' שבט תשס''ט
 • Audio מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה יט - המעשה הוא העיקר / הרב ויצמן | ג' שבט תשס''ט
 • Audio מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה יח - מהי החכמה / הרב ויצמן | כ''ה טבת תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה יח - בצל החכמה בצל הכסף (חלק ב) / הרב ויצמן | י''ח טבת תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה יח - בצל החכמה בצל הכסף (חלק א) / הרב ויצמן | י''א טבת תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה יח - טובה חכמה עם נחלה / הרב ויצמן | ד' טבת תשס''ט
 • Audio Video מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה יז - הכעס מאין הוא בא ולאן הוא הולך / הרב ויצמן | י''ג כסלו תשס''ט
 • Audio מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה טז - טוב ארך רוח מגבה רוח / הרב ויצמן | ו' כסלו תשס''ט
 • Audio מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה טז - טוב אחרית דבר מראשיתו / הרב ויצמן | כ''ח חשון תשס''ט
 • Audio מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה יד - כי העשק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה / הרב ויצמן | כ''א חשון תשס''ט
 • Audio מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה יג - כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחק הכסיל וגם זה הבל / הרב ויצמן | ז' חשון תשס''ט
 • Audio מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה יב - טוב לשמע גערת חכם מאיש שמע שיר כסילים / הרב ויצמן | ל' תשרי תשס''ט
 • Audio מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה ג / הרב ויצמן | ו' תמוז תשס''ח
 • Audio מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה ב / הרב ויצמן | ל' סיוון תשס''ח
 • Audio מדרש | קהלת רבה | פרשה ז | פסקה א / הרב ויצמן | כ''ט סיוון תשס''ח