בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | וילך | לפרשת וילך - העברת המנהיגות ליהושע / הרב וינר | ה' תשרי תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | וילך | לפרשת וילך - עיונים בפרשת וילך / הרב וינר | ה' תשרי תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | וילך | פרשת וילך - איפה נגמרת התורה / הרב וינר | ה' תשרי תשע''ז
 • Audio פרשת שבוע | דברים | וילך | פרשת וילך - מצוות הקהל / הרב ויצמן | ו' תשרי תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | וילך | מות משה / הרב וינר | ה' תשרי תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | דברים | וילך | מצוות הקבלה וכתיבת ס''ת / הרב וינר | ה' תשרי תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | דברים | וילך | מצוות כתיבת ספר תורה / הרב ויצמן | ה' תשרי תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | דברים | וילך | השירה והתורה / הרב וינר | ד' תשרי תשס''ט
 • Text פרשת שבוע | דברים | וילך | המצוות בפרשה - מצוות י''ז, י''ח - כתיבת ספר תורה / הרב ויצמן | כ''ו אלול תשס''ז
 • Text פרשת שבוע | דברים | וילך | המצוות בפרשה - מצווה ט''ז הקהל / הרב ויצמן | כ''ה אלול תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | דברים | וילך | מצוות הקהל / הרב ויצמן | כ''ג אלול תשס''ו
 • Text Audio פרשת שבוע | דברים | וילך | בחירה ועדות / הרב תמיר | ד' תשרי תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | דברים | וילך | וילך משה / הרב ויצמן | ה' תשרי תשס''ב