בס"ד

שיעורים

  • Audio פרשת שבוע | ויקרא | צו | לפרשת צו - חסרון כיס של הכהנים / הרב וינר | ט"ו אדר ב' תשע"ו
  • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | צו | לפרשת צו - הקרבנות / הרב וינר | י"ב אדר ב' תשע"ד
  • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | צו | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת צו - צו זירוז לדורות / הרב ויצמן | י' אדר ב' תשע"ד
  • Audio פרשת שבוע | ויקרא | צו | נדב ואביהו / הרב וינר | י''ט אדר ב' תשע''א
  • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | צו | מנחת חינוך / הרב וינר | י''ב אדר ב' תשע''א
  • Audio פרשת שבוע | ויקרא | צו | לחיות עם פרשת שבוע - ''על הזוועות מברך ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם'' / הרב ויצמן | י' אדר ב' תשע''א
  • Audio פרשת שבוע | ויקרא | צו | זרוז לשעה ולדורות / הרב ויצמן | ט''ו אדר ב תשס''ח
  • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | צו | הצמאון הלוהט והשכל הקר / הרב ויצמן | י' ניסן תשס''ד
  • Text פרשת שבוע | ויקרא | צו | זבח השלמים - מלחמה ושלום / הרב ויצמן | י''ז אדר ב תשס''ג
  • Text פרשת שבוע | ויקרא | צו | בגדים מדברים / הרב ויצמן | ז' ניסן תשס''ב