בס"ד

טיפים לחיפוש באתר ישיבת מעלות


אנו מביאים בפניכים מספר טיפים שעשויים לסייע בידכם לחפש באתר הישיבה באמצעות מנוע החיפוש של גוגל.
(תוכלו להשתמש בטיפים אלה גם בחיפוש באתרים אחרים באמצעות מנוע החיפוש של גוגל).

את החיפוש ניתן לבצע באמצעות מנוע החיפוש המופיע בסופו של עמוד זה ובאתר הבית של הישיבה.
החיפוש כאן מותאם לכך שתוצאותיו הם רק מאתר ישיבת מעלות.

* כדי לחפש ביטוי מדויק ציינו אותו בין מרכאות
אם למשל אתם מעוניינים למצוא את הביטוי המדויק "תורת ארץ ישראל" (ולא רק צירוף של שלושת מילים אלה) כתבו אותו בשורת החיפוש בין מרכאות והחיפוש ייתן תוצאות מדוייקות בלבד.

* חיפוש במדורים מסויימים באתר
אם אתם מעוניינים, למשל, למצוא סיכום של שיעור תוכלו להגדיר את החיפוש כך שייתן תוצאות רק ממאגר השיעורים המסוכמים. לשם כך העתיקו לשורת החיפוש את השורה הבאה (המסומנת בקו).
שיחת מוסר על חופש site:www.yesmalot.co.il/shiurhtml/
את המילים הצבועות בירוק החליפו למילות החיפוש שלכם ולחצו על "חפש".
התוצאות שתקבלו הן רק מתוך מאגר השיעורים המסוכמים.
שימו לב: גם כאן תוכלו לחפש ביטוי מדוייק באמצעות הכנסתו למרכאות.

בצורה כזו תוכלו לחפש גם במאגרים אחרים באתר (העתיקו רק את המסומן בקו):
שיעור קולי או שיעור וידאו    מלכות שלמה site:www.yesmalot.co.il/maagar/
מדור תורת ארץ ישראל    כללים ופרטים site:www.yesmalot.co.il/torat-il/
מדור י"ג מידות       קל וחומר במסכת ברכות site:www.yesmalot.co.il/13midot/
מדור לימוד המצוות    בית המקדש ובית הבחירה site.www:yesmalot.co.il/mitzva/
מדור מדרש רבה    ביזת מצרים וביזת הים site:www.yesmalot.co.il/torat-il/