בס"ד

ספרי ראש הישיבה

מיטב הארץ

מיטב הארץ
כללי לימוד ושיעורים לאורה של תורת ארץ ישראל
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
בהוצאת הישיבה, אייר ה'תש"ע
610 עמודים
בספר כללים לעיון בסוגיות ולהעמקה בהן, ושיעורים רבים בגמרא המדגימים ומיישמים את כללי הלימוד.
מחיר: 55 ש"ח + 10 ש"ח דמי משלוח
להזמנת הספר - עדי 04-9979708
וכן בטופס הזהלמעלה


רבה אמונתך - שיר השירים א'

רבה אמונתך
שיעורים במדרש רבה
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
בהוצאת הישיבה, אדר ה'תשס"ו
325 עמודים
שיעורים שיטתיים על המדרש, החושפים את עומק דברי חכמים במדרש.
מחיר: 40 ש"ח + 10 ש"ח דמי משלוח
להזמנת הספר - עדי 04-9979708
וכן בטופס הזה


למעלה


רבה אמונתך - שיר השירים ב'

רבה אמונתך
שיעורים במדרש רבה
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
בהוצאת הישיבה, אדר ב' ה'תשס"ח
312 עמודים
שיעורים שיטתיים על המדרש, החושפים את עומק דברי חכמים במדרש.
מחיר: 40 ש"ח + 10 ש"ח דמי משלוח
להזמנת הספר - עדי 04-9979708
וכן בטופס הזה


למעלה


רבה אמונתך - קהלת א'

רבה אמונתך
שיעורים במדרש רבה
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
בהוצאת הישיבה, אלול ה'תשס"ו
328 עמודים
שיעורים שיטתיים על המדרש, החושפים את עומק דברי חכמים במדרש.
מחיר: 40 ש"ח + 10 ש"ח דמי משלוח
להזמנת הספר - עדי 04-9979708
וכן בטופס הזה


למעלה


רבה אמונתך - קהלת ב' - ד'

רבה אמונתך
שיעורים במדרש רבה
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
בהוצאת הישיבה, ה'תשע"א
489 עמודים
שיעורים שיטתיים על המדרש, החושפים את עומק דברי חכמים במדרש.
מחיר: 45 ש"ח + 10 ש"ח דמי משלוח
להזמנת הספר - עדי 04-9979708
וכן בטופס הזה


למעלה


לחיות עם פרשת השבוע א' - בראשית שמות

לחיות עם פרשת השבוע
שיעורים ושיחות רעיוניות לפרשת השבוע
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
בהוצאת הישיבה, אלול ה'תשע"ה
369 עמודים
מחיר: 40 ש"ח (לא כולל דמי משלוח)
להזמנת הספר - עדי 04-9979708
וכן בטופס הזה


למעלה


לחיות עם פרשת השבוע ב' - ויקרא במדבר דברים

לחיות עם פרשת השבוע
שיעורים ושיחות רעיוניות לפרשת השבוע
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
בהוצאת הישיבה, אדר ב' ה'תשע"ו
494 עמודים
מחיר: 45 ש"ח (לא כולל דמי משלוח)
להזמנת הספר - עדי 04-9979708
וכן בטופס הזה


למעלה


משוש הארץ - מהדורה חדשה

משוש הארץ
שיעורים בעיון ושיחות רעיוניות על מועדי השנה
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
בהוצאת הישיבה, סיוון ה'תשע"ג
392 עמודים
מחיר: 45 ש"ח + 10 ש"ח דמי משלוח
להזמנת הספר - עדי 04-9979708
וכן בטופס הזה


למעלה


מצוה ברה א

מצוה ברה
פירוש וביאור לספר המצוות שכתב הרמב"ם עם מבוא כללי בעניין המצוות, מצוות א'-י"ט
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
בהוצאת הישיבה, מהדורה שניה ומוגהת, טבת ה'תשס"ד
290 עמודים
מחיר: 35 ש"ח + 10 ש"ח דמי משלוח
להזמנת הספר - עדי 04-9979708
וכן בטופס הזה


למעלה


מצוה ברה ב

מצוה ברה
פירוש וביאור לספר המצוות שכתב הרמב"ם, מצוות הכהונה והמקדש (כ'-ל"ח)
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
בהוצאת הישיבה, שבט ה'תשס"ז
339 עמודים
מחיר: 40 ש"ח + 10 ש"ח דמי משלוח
להזמנת הספר - עדי 04-9979708
וכן בטופס הזה


למעלה


זהב הארץ - מהדורה חדשה

זהב הארץ
פרקים להבנת דרכי הלימוד של תורת ארץ ישראל
בתוספת "אגרות מבוארות" מכתבי הראי"ה
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
102 עמודים, כריכה רכה
מחיר: 14 ש"ח כולל דמי משלוח
להזמנת הספר - עדי 04-9979708
וכן בטופס הזהלמעלה


ארץ חיים

ארץ חיים
עיון בעניני ארץ ישראל קדושתה, תורתה ומצוותיה
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
40 עמודים
אזל
למעלה


מצוות כיבוד אב ואם

מצוות כיבוד אב ואם
מקורות ומשמעות
המחבר: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
40 עמודים
מחיר: 7 ש"ח כולל דמי משלוח
להזמנת הספר - עדי 04-9979708למעלה


מדי חדש בחודשו

מדי חדש בחודשו
לימוד מדרשים ונושאים לפי חדשי השנה
ערך: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
55 עמודים
אזל


למעלה


עיון תפילה

עיון תפילה
לימוד מקורות בנושא מצות התפילה ועיון בפרקי תפילה
ערך: ראש הישיבה, הרב יהושע ויצמן
53 עמודים
אזל


למעלה