הלכות עירוב תבשילין

השנה שבועות חל בערב שבת. ולכן בערב שבועות (יום חמישי) יש להכין עירוב תבשילין על מנת שיהא מותר להכין את צרכי השבת בשבועות. על ידי עירוב תבשילין נחשב שמתחיל להכין את צרכי השבת בערב יום טוב וביום טוב רק ממשיך מלאכתו אשר התחיל בה בערב יום טוב ועל ידי זה מותר לו להכין צרכי שבת ביום טוב.
כל אדם חייב לערב עירובי תבשילין. על ידי עירוב זה נפטרים בני הבית והאורחים הסמוכים על שלחנו.

הכנת עירוב תבשילין
יש לקחת תבשיל בשיעור כזית (כ-30 סמ"ק) ופת כביצה (כ-60 סמ"ק, לדעת השולחן ערוך די בכזית כ-30 סמ"ק) התבשיל צריך להיות כזה שרגילים לאוכלו עם לחם כגון בשר, דגים או ביצה (רבים נהגו בביצה). להידור מצוה נהגו לקחת לחם שלם וחתיכת תבשיל חשובה.
יברך בא"ה אמ"ה אקב"ו על מצות עירוב.
ויאמר לאחר הברכה: בְּהָדֵין עֵרוּבָא יְהֵא שָרֵי לָנָא לְמֵיפֵא וּלְבַשָּלָא וּלְאַטְמָנָא וּלְאַדְלָקָא שְרָגָא וּלְמָעְבַּד כֹּל צָרְכָּנָא מִיוֹמָא טָבָא לְשָבְּתָא לָנוּ וּלְכֹּל בְּנֵי הָעִיר הָזֹאת.
צריך להבין את מה שאומר, אם לא מבין יאמר בעברית: בערוב זה יהא מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין החמין ולהדליק הנר ולהכין כל צרכנו מיום טוב לשבת לנו ולכל ישראל הדרים בעיר הזאת.
לא הכין עירוב תבשילין ישאל שאלת חכם איך ינהג.

הכנת צרכי השבת
ישתדל להקדים הכנת מאכלי השבת כך שיגמור מלאכתו בעוד היום גדול. בשעת הצורך, מותר לבשל עד סמוך לכניסת השבת. ישתדל שהמאכלים יתבשלו עד חצי בישולם לפחות לפני שבת, ולכתחילה - רצוי שיהיו מבושלים כל צרכם.
הפת והתבשיל צריכים להיות קיימים עד שיגמור להכין צרכי השבת וידליק את הנרות לכבוד שבת.
הצריך ערוב תבשילין רק לצורך הדלקת נרות שבת יאמר את נוסח הערוב אבל לא יברך.
נהגו להשתמש בָפָת ללחם משנה בסעודות שבת ולבוצעו בסעודה שלישית.